[301] Xét tuyển 4 nguyện vọng như thế nào? (Aug 12 2015 11:06PM)
[302] Ðại học Ðà Nẵng cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển 2 ngày một lần (Aug 6 2015 8:30AM)
[303] Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến (Aug 5 2015 9:38PM)
[304] Thống kê số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng I vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Aug 3 2015 7:37PM)
[305] Danh mục ngành và mã ngành của Đại học Đà Nẵng xét tuyển vào các chương trình chất lượng cao, liên thông năm 2015 (Aug 1 2015 7:50AM)
[306] Mẫu đơn đăng ký xét tuyển (Jul 30 2015 10:05AM)
[307] Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với các ngành có môn thi Năng khiếu (Jul 29 2015 8:22AM)
[308] Hướng dẫn đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Jul 28 2015 10:07AM)
[309] Trường Đại học Bách khoa tuyển sinh vào chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) (Jul 25 2015 5:42PM)
[310] Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (Jul 25 2015 5:24PM)
[311] Kết quả thi Năng khiếu theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Jul 25 2015 9:08AM)
[312] Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Jul 16 2015 10:42AM)
[313] Tuyển sinh chương trình chất lượng cao trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (Jul 15 2015 2:23PM)
[314] Công văn số 2177/ĐHĐN- ĐT về việc Quy định tuyển thắng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thắng vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Jul 15 2015 2:21PM)
[315] Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển năm 2015 (Mar 31 2015 12:00AM)
[316] Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 (Mar 20 2015 12:00AM)
[317] Tuyển sinh đào tạo chương trình Genetic Đà Nẵng – Hệ chính quy Đối với đối tượng là sinh viên Đại học Đà Nẵng (Mar 12 2015 12:00AM)
[318] Tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum (Mar 12 2015 12:00AM)
[319] Tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định (Mar 12 2015 12:00AM)
[320] Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học (đủ 36 tháng) năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 2 2015 12:00AM)
Tìm thấy: 348 mục   / 18 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]