[301] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy trình độ đại học, cao đẳng năm 2016 của Đại học Đà Nẵng (Sep 30 2016 8:58AM)
[302] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ ĐẴNG- Đợt từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2016 (Sep 22 2016 3:33PM)
[303] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng- đợt tuyển sinh từ ngày 08/9 đến ngày 15/9/2016 (Sep 19 2016 2:19PM)
[304] HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 2 (từ ngày 11/9 đến 21/9/2016) (Sep 10 2016 3:04PM)
[305] THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 2 (từ ngày 11/9 đến 21/9/2016) (Sep 10 2016 2:56PM)
[306] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ ĐẴNG- Đợt từ ngày 08/9 đến ngày 15/9/2016 (Sep 8 2016 7:31AM)
[307] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng- đợt tuyển sinh từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2016 (Sep 5 2016 8:06AM)
[308] Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt BỔ SUNG đợt 1 năm 2016 (Sep 2 2016 11:40AM)
[309] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 (Jul 28 2018 12:00AM)
[310] Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển BỔ SUNG ĐỢT 1 vào Đại học Đà Nẵng qua đường bưu điện năm 2016 (Aug 23 2016 5:17PM)
[311] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ ĐẴNG- Đợt từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2016 (Aug 21 2016 2:35PM)
[312] THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 1 (từ ngày 21/8 đến 31/8/2016) (Aug 20 2016 9:46PM)
[313] HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 1 (từ ngày 21/8 đến 31/8/2016) (Aug 20 2016 9:35AM)
[314] Các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng tiếp tục nhận Giấy chứng nhận kết quả thi trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật (Aug 22 2016 12:00AM)
[315] Danh sách thí sinh trúng tuyển Đợt I năm 2016 – Hồ sơ xét tuyển muộn (Aug 18 2016 12:00AM)
[316] Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 tại Đại học Đà Nẵng (Aug 18 2016 1:57PM)
[317] Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 tại Đại học Đà Nẵng (Aug 18 2016 1:47PM)
[318] Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy đợt thi tháng 7 năm 2016 (Aug 17 2016 8:01AM)
[319] Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh bổ sung đợt 21/8 đến 31/8 (Aug 16 2016 5:47PM)
[320] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng- đợt tuyển sinh từ ngày 01/8 đến ngày 12/8/2016 (Aug 16 2016 5:38PM)
Tìm thấy: 457 mục   / 23 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] More ...