[241] Đề cương ôn thi liên thông trường Cao đẳng Công nghệ (Mar 13 2017 9:10AM)
[242] Đề cương ôn thi liên thông trường Đại học Ngoại ngữ (Mar 13 2017 9:12AM)
[243] Đề cương ôn thi liên thông trường Đại học Kinh tế (Mar 13 2017 9:12AM)
[244] Đề cương ôn thi liên thông trường Đại học Sư phạm (Mar 13 2017 9:13AM)
[245] Kết quả phúc khảo bài thi VLVH và liên thông VLVH đợt thi tháng 10 năm 2015 (Sep 10 2015 12:00AM)
[246] Thông báo phúc khảo bài thi VLVH và liên thông VLVH đợt thi tháng 10 năm 2015 (Sep 10 2015 12:00AM)
[247] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hình thức vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt thi tháng 10/2015 (Sep 10 2015 12:00AM)
[248] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy năm 2015 (Oct 7 2015 2:23PM)
[249] Thay đổi ngày thi tuyển sinh VLVH và liên thông VLVH tháng 10 năm 2015 (Sep 10 2015 12:00AM)
[250] Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 từ ngày 25/9 đến 01/10/2015 (Sep 25 2015 3:18PM)
[251] Danh sách trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Sep 10 2015 4:52PM)
[252] Đại học Đà Nẵng xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đợt 2 vào VNUK, Phân hiệu tại Kon Tum và 2 trường cao đẳng (Sep 10 2015 4:43PM)
[253] Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung Đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Sep 9 2015 9:17AM)
[254] Thông báo tuyển sinh đại học liên thông quốc tế (Sep 4 2015 9:32AM)
[255] Cơ hội mới cho thí sinh đăng ký vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy (Aug 20 2015 10:59AM)
[256] Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (Sep 1 2015 9:21AM)
[257] Xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đợt 1 vào Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh, Trường Cao đẳng công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin và Phân hiệu Kon Tum (Sep 1 2015 9:19AM)
[258] Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 vào ĐHĐN năm 2015 (Aug 30 2015 9:13PM)
[259] Tuyển sinh đào tạo chương trình Genetic Đà Nẵng 2015 (Aug 28 2015 2:34PM)
[260] Thủ tục và hồ sơ nhập học năm 2015 (Aug 27 2015 7:59PM)
Tìm thấy: 325 mục   / 17 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]