Thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 2017

Tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học trình độ Cao đẳng, Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm.

Thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 2017

Tuyển sinh đào tạo hệ VLVH tại các địa phương trình độ Cao đẳng, Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2017

Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 10/2017

Thứ ba, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Địa điểm thi, Lịch thi, Danh sách thí sinh đăng ký dự thi.

Thứ sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017

Kết quả xét tuyển, Điểm trúng tuyển, Danh sách trúng tuyển.

Thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017

Tuyển sinh đào tạo hệ VLVH tại các địa phương trình độ Cao đẳng, Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017

Tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học trình độ Cao đẳng, Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm.

Thứ tư, ngày 9 tháng 8 năm 2017

Trường ĐH Ngoại ngữ: 48 chỉ tiêu; Trường ĐH Sư phạm: 631; Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum: 358; Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt- Anh: 45; Khoa Công nghệ: 150; Khoa CNTT&TT: 32.

Tìm thấy: 226 mục   / 12 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...