[21] Đại học Đà Nẵng công bố Đề án áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù năm 2018 (Jun 28 2018 12:00AM)
[22] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018 (Jun 21 2018 12:00AM)
[23] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 tại các địa phương (Jun 20 2018 12:00AM)
[24] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (Jun 20 2018 12:00AM)
[25] Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 tại Trường Đại học Quang Trung (Jun 19 2018 12:00AM)
[26] Tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1: từ ngày 02/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (Jun 7 2018 12:00AM)
[27] Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu năm 2018 (Jun 4 2018 12:00AM)
[28] Đề án tuyển sinh VLVH của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (May 17 2018 12:00AM)
[29] Thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (May 10 2018 12:00AM)
[30] Cập nhật Đề án tuyển sinh năm 2018 (May 10 2018 12:00AM)
[31] Quy định xét tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng bậc đại học hệ chính quy năm 2018 (Apr 19 2018 12:00AM)
[32] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2018 (Apr 16 2018 12:00AM)
[33] Thông tin hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018 (Apr 3 2018 12:00AM)
[34] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 (cập nhật ngày 11/5/2018) (May 11 2018 12:00AM)
[35] Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 (Mar 26 2018 12:00AM)
[36] Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh năm 2018 (Mar 23 2018 12:00AM)
[37] Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 (Mar 22 2018 12:00AM)
[38] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018 tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (Mar 16 2018 12:00AM)
[39] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 16 2018 12:00AM)
[40] Điểm trúng tuyển bình quân năm 2017 (Mar 9 2018 12:00AM)
Tìm thấy: 274 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...