TIN MỚI

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ cấp trung học phổ thông năm 2022 vào Khoa Y - Dược, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến ngày 18/10/2022 (06/10/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ cấp trung học phổ thông năm 2022 vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến ngày 12/10/2022 (06/10/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến ngày 12/10/2022 (06/10/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ cấp trung học phổ thông năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến ngày 15/10/2022 (06/10/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến ngày 15/10/2022 (06/10/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 03/10/2022 đến ngày 10/10/2022 (03/10/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 30/9/2022 đến ngày 09/10/2022 (29/09/2022)
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển đại học chính quy vào Trường Đại học Bách khoa, đợt bổ sung năm 2022 (27/09/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 21/9/2022 đến ngày 26/9/2022 (22/09/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ cấp trung học phổ thông năm 2022 vào Phân hiệu Đại hoc Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 21/9/2022 đến ngày 05/10/2022 (22/09/2022)

TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 30/9/2022 đến 09/10/2022 30/09/2022 09/10/2022 Đăng ký
2. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Bách khoa năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 03/10/2022 đến 10/10/2022 03/10/2022 10/10/2022 Đăng ký
3. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Viện Việt - Anh năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến 12/10/2022 05/10/2022 12/10/2022 Đăng ký
4. Đăng ký xét tuyển vào Viện NC&ĐT Việt-Anh theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 12/10/2022 05/10/2022 12/10/2022 Đăng ký
5. Đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 15/10/2022 05/10/2022 15/10/2022 Đăng ký
6. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Sư phạm năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến 15/10/2022 05/10/2022 15/10/2022 Đăng ký
7. Đăng ký xét tuyển vào Khoa Y - Dược theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 18/10/2022 05/10/2022 18/10/2022 Đăng ký
8. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 21/9/2022 đến 05/10/2022 21/09/2022 05/10/2022 Tìm lại

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Sau đại học

Theo kế hoạch của các trường đại học thành viên

Vừa làm vừa học

Theo kế hoạch của các trường đại học thành viên

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 71; Đã truy cập: 31,486,947