TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét học bạ THPT vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2023 15/04/2023 31/05/2023 Tìm lại
2. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM vào Đại học Đà Nẵng năm 2023 15/04/2023 31/05/2023 Tìm lại
3. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Phân hiệu Kon Tum năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 20/10/2022 đến 25/10/2022 20/10/2022 25/10/2022 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 20/10/2022 đến 25/10/2022 20/10/2022 25/10/2022 Tìm lại
5. Đăng ký xét tuyển vào Khoa Y - Dược theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 18/10/2022 05/10/2022 18/10/2022 Tìm lại
6. Đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 15/10/2022 05/10/2022 15/10/2022 Tìm lại
7. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Sư phạm năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến 15/10/2022 05/10/2022 15/10/2022 Tìm lại
8. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Viện Việt - Anh năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến 12/10/2022 05/10/2022 12/10/2022 Tìm lại

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN THEO DÕI HỒ SƠ

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 1542; Đã truy cập: 34,610,576