TIN MỚI

Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2023 (16/01/2023)
10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2022 (03/01/2023)
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học năm 2022 (02/12/2022)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 12 năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (02/12/2022)
Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 20/10 đến ngày 25/10/2022 (28/10/2022)
Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 15/10/2022 (24/10/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 20/10/2022 đến ngày 25/10/2022 (21/10/2022)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét học bạ cấp THPT năm 2022 vào Phân hiệu Đại hoc Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 20/10/2022 đến ngày 25/10/2022 (21/10/2022)
Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT vào Đại học Bách khoa, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 03/10 đến ngày 10/10/2022 (13/10/2022)
Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi THPT vào Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 30/9 đến ngày 09/10/2022 (11/10/2022)

TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Phân hiệu Kon Tum năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 20/10/2022 đến 25/10/2022 20/10/2022 25/10/2022 Tìm lại
2. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 20/10/2022 đến 25/10/2022 20/10/2022 25/10/2022 Tìm lại
3. Đăng ký xét tuyển vào Khoa Y - Dược theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 18/10/2022 05/10/2022 18/10/2022 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển vào Đại học Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 15/10/2022 05/10/2022 15/10/2022 Tìm lại
5. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Sư phạm năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến 15/10/2022 05/10/2022 15/10/2022 Tìm lại
6. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Viện Việt - Anh năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 05/10/2022 đến 12/10/2022 05/10/2022 12/10/2022 Tìm lại
7. Đăng ký xét tuyển vào Viện NC&ĐT Việt-Anh theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 05/10/2022 đến 12/10/2022 05/10/2022 12/10/2022 Tìm lại
8. Đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức xét kết quả thi THPT vào Đại học Bách khoa năm 2022 đợt bổ sung từ ngày 03/10/2022 đến 10/10/2022 03/10/2022 10/10/2022 Tìm lại

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 870; Đã truy cập: 32,534,732