Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum) với các thông tin như sau: 

I. Đối tượng, ngành đào tạo, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học và Cao đẳng lên Đại học: Tốt nghiệp trình độ Trung cấp và Cao đẳng đúng ngành

- Đào tạo liên thông cho người có bằng tốt nghiệp Đại học: Tốt nghiệp Đại học

2. Ngành đào tạo, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển

 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Hình thức

Chỉ tiêu

Phương thức

xét tuyển

Ngưỡng đầu vào,

điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

1

Giáo dục

tiểu học

7140202

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học (TC-ĐH)

19

Xét kết quả học tập trình độ trung cấp: Điểm trung bình học tập trình độ trung cấp >=5.0 (Đối với thang điểm 10), >=2.0 (Đối với thang điểm 4).

* Đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học trước ngày 07/5/2020: Xét điểm trung bình chung học tập ở trình độ cao đẳng >=5.0 (theo thang điểm 10) hoặc >=2.0 (theo thang điểm 4).

 

* Đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học sau ngày 07/5/2020: Xét điểm trung bình chung học tập ở trình độ trung cấp/cao đẳng/đại học >=5.0 (theo thang điểm 10) hoặc >=2.0 (theo thang điểm 4) và phải đạt một trong các tiêu chí sau:

- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm trung bình chung các môn văn hoá cấp THPT đạt từ 8.0 trở lên;

- Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đạt loại giỏi trở lên;

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

2

Giáo dục

tiểu học

7140202

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (CĐ-ĐH)

30

Xét kết quả học tập trình độ cao đẳng: Điểm trung bình học tập trình độ cao đẳng >=5.0 (Đối với thang điểm 10), >=2.0 (Đối với thang điểm 4).

3

Giáo dục

tiểu học

7140202

 

Liên thông cho người có bằng

tốt nghiệp Đại học (ĐH)

15

Điểm trung bình học tập của bằng Đại học thứ nhất (Điểm TB này là trung bình cho tất cả các môn trong chương trinh học) >=5.0, (Đối với thang điểm 10), >=2.0 (Đối với thang điểm 4)

 

II. Vùng tuyển và chính sách ưu tiên

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Chính sách ưu tiên: Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của ĐHĐN);

- Bản sao hợp lệ kết quả thi THPT, học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT;

- Bản sao hợp lệ kết quả học tập, bằng tốt nghiệp Trung, Cao đẳng, Đại học;

- 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nhận giấy báo;

- Minh chứng hợp lệ để hưởng các chính sách ưu tiên;

- Phí đăng ký xét tuyển.

IV. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và phí xét tuyển tại Bộ phận Tuyển sinh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Kon Tum, số 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2024; Phân hiệu Kon Tum chuyển toàn bộ hồ sơ về Ban Đào tạoĐảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHĐN trước ngày 10/8/2024 để xét tuyển;

- Phí xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Phí nộp tại Bộ phận Tài vụ, Phân hiệu Kon Tum số 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum hoặc Chuyển tiền qua tài khoản của Phân hiệu Kon Tum, số tài khoản: 128000044294, Ngân hàng Viettinbank Kon tum. Thí sinh ghi rõ họ, tên, số điện thoại liên lạc và lý do chuyển tiền.

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ https://ts.udn.vn; liên hệ với Ban Đào tạoĐảm bảo chất lượng giáo dục - ĐHĐN, số điện thoại: (0236) 3835345 hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo, Phân hiệu Kon Tum, số điện thoại (0260) 6509559./.


Xem thông báo chi tiết tại đây

Mẫu đơn đăng ký tại đây

TIN LIÊN QUAN