Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2024

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2024, trình độ đại học, hệ chính quy như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa: công bố tháng 1/2024

2. Trường Đại học Kinh tế: công bố tháng 1/2024

3. Trường Đại học Sư phạm: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 26/02

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: công bố tháng 1/2024

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: công bố tháng 1/2024

6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: công bố tháng 1/2024

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: công bố tháng 1/2024

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: công bố tháng 1/2024

9. Khoa Y - Dược: công bố tháng 1/2024

TIN LIÊN QUAN