Đề án tuyển sinh năm 2024 của các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2024 như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa

2. Trường Đại học Kinh tế: công bố tháng 3/2024

3. Trường Đại học Sư phạm: công bố tháng 4/2024

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: công bố tháng 4/2024

6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: công bố tháng 4/2024

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: công bố tháng 4/2024

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: công bố tháng 4/2024

9. Khoa Y - Dược: công bố tháng 4/2024

TIN LIÊN QUAN