[101] Hướng dẫn đăng ký dự thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2017 (Mar 10 2017 12:00AM)
[102] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông (áp dụng từ năm 2016) (Mar 13 2017 9:07AM)
[103] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại các địa phương (Mar 10 2017 12:00AM)
[104] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại các địa phương (Mar 10 2017 12:00AM)
[105] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 10 2017 12:00AM)
[106] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 10 2017 12:00AM)
[107] Danh mục ngành đào tạo Đại học (Mar 22 2017 12:00AM)
[108] 17 sinh viên ĐHBK, ĐHSP, ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ I/2016-2017 (Mar 22 2017 12:00AM)
[109] 15 sinh viên ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ II/2015-2016 (Mar 22 2017 12:00AM)
[110] Công bố Đề án tuyển sinh năm 2017 của Đại học Đà Nẵng (Feb 22 2017 12:00AM)
[111] Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (tiếp theo) (Dec 14 2016 3:02PM)
[112] Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (Dec 8 2016 4:21PM)
[113] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2016 (Nov 16 2016 8:13AM)
[114] Lịch thi tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2016 (Oct 19 2016 9:59AM)
[115] Danh sách thí sinh đăng ký dự thi thi tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2016 (Oct 17 2016 11:25AM)
[116] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2016 (Oct 6 2016 4:05PM)
[117] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2016 hệ vừa làm vừa học theo hình thức xét tuyển (Oct 6 2016 9:46AM)
[118] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy trình độ đại học, cao đẳng năm 2016 của Đại học Đà Nẵng (Sep 30 2016 8:58AM)
[119] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ ĐẴNG- Đợt từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2016 (Sep 22 2016 3:33PM)
[120] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng- đợt tuyển sinh từ ngày 08/9 đến ngày 15/9/2016 (Sep 19 2016 2:19PM)
Tìm thấy: 274 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...