Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố Kết quả tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020

Thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020

- Hạn nộp hồ sơ: 

Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa: trước ngày 30/9/2020

Trường Cao đẳng KT - KT Quảng Nam: trước ngày 31/7/2020 

Thứ sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020

- Điểm trúng tuyển

- Danh sách trúng tuyển

- Ngày nhập học 

Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020

- Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 10/5/2020 

- Thời gian xét tuyển

- Mẫu phiếu đăng ký

Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Thời gian nộp hồ sơ: 10/5/2020 (15/5/2020)


Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020

- Kết quả xét tuyển

- Điểm và danh sách trúng tuyển

- Thời gian và địa điểm nhập học

Tìm thấy: 68 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]