Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học (Liên thông từ cao đẳng lên đại học)

Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học (Liên thông từ cao đẳng lên đại học)

Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học năm 2022 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum)

Thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học, các ngành của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, các ngành đào tạo của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Thứ sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đại học Đà Nẵng gia hạn thời gian tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng năm 2021

Thứ tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, các ngành đào tạo của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Thứ hai, ngày 28 tháng 6 năm 2021

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức liên thông vừa làm vừa học (Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)

Thứ sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2021

Đại học Đà Nẵng công bố Kết quả tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 3,4 năm 2020

Thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Đà Nẵng trình độ đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Bách Khoa

Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Đà Nẵng trình độ đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Ngoại ngữ

Thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Đà Nẵng trình độ đại học theo hình thức xét tuyển của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố Kết quả tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020

Thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020

- Hạn nộp hồ sơ: 

Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa: trước ngày 30/9/2020

Trường Cao đẳng KT - KT Quảng Nam: trước ngày 31/7/2020 

Thứ sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020

- Điểm trúng tuyển

- Danh sách trúng tuyển

- Ngày nhập học 

Thứ năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020

- Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 10/5/2020 

- Thời gian xét tuyển

- Mẫu phiếu đăng ký

Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Thời gian nộp hồ sơ: 10/5/2020 (15/5/2020)


Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020

- Kết quả xét tuyển

- Điểm và danh sách trúng tuyển

- Thời gian và địa điểm nhập học

Tìm thấy: 80 mục   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]