Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 3 và 4 năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng và các địa phương

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Đà Nẵng trình độ đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Bách Khoa như sau:

- Hạn nộp hồ sơ: 

Đại học Đà Nẵng trước ngày 25/12/2020

Trường Trung cấp Việt Khoa, Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 19/12/2020 

- Thông báo chi tiết:

Đại học Đà Nẵng 

Trường Trung cấp Việt Khoa, Tp. Hồ Chí Minh

- Thời gian xét tuyển: Thời gian xét tuyển dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: tải tại đây. 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Ban Đào tạo, ĐHĐN, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, website: https://ts.udn.vn, điện thoại liên hệ: (0236) 3835345 (bấm số 1).    

TIN LIÊN QUAN