Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020 tại các địa phương

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Đà Nẵng trình độ đại học theo hình thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế

- Hạn nộp hồ sơ:

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa: trước ngày 30/9/2020

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam: trước ngày 31/7/2020

- Chi tiết thông báo: 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

- Thời gian xét tuyển: Thời gian xét tuyển dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: tải tại đây. 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Ban Đào tạo, ĐHĐN, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, website: https://ts.udn.vn, điện thoại liên hệ: (0236) 3835345 (bấm số 1).  

TIN LIÊN QUAN