Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học năm 2022

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học năm 2022 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum) như sau:

1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian gia hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2022;

        - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Phân hiệu Kon Tum, số 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon tum, tỉnh Kon tum.

2. Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Phân hiệu Kon Tum; số điện thoại: 0260 6509559; website: http://ts.kontum.udn.vn/.

Các thông tin khác thí sinh vui lòng xem tại đây

TIN LIÊN QUAN