[361] Lịch thi tuyển sinh liên thông chính quy đợt tháng 7 năm 2016 của Đại học Đà Nẵng (Jun 22 2016 10:03AM)
[362] Thời gian biểu từng buổi thi- kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 (Jun 21 2016 3:40PM)
[363] Danh sách thí sinh đăng ký dự thi liên thông hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2016 (Jun 21 2016 3:33PM)
[364] Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt- Anh (Jun 17 2016 8:44AM)
[365] Kế hoạch tổ chức thi liên thông hệ chính quy đợt tháng 7/2016 (Jun 13 2016 5:10PM)
[366] Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi môn năng khiếu (May 30 2016 9:57AM)
[367] Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa học đợt thi tháng 4 năm 2016 (Jun 10 2016 12:00AM)
[368] Thông báo điều chỉnh ngày thi các môn năng khiếu (May 13 2016 9:50AM)
[369] Đề án tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (Jan 31 2016 12:00AM)
[370] Công văn số 1726 /ĐHĐN-ĐT về việc Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2016 (Apr 15 2016 2:14PM)
[371] Công văn số 5304/ĐHĐN-ĐT về việc điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai (Apr 13 2016 1:52PM)
[372] Quyết định số 384/QĐ-ĐHĐN_ĐT về việc ban hành Quy định đào tào chương trình thứ hai giữa các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng (Apr 13 2016 1:52PM)
[373] Đề án tuyển sinh nhóm vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (Jan 31 2016 12:00AM)
[374] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy trình độ đại học, cao đẳng năm 2016 của Đại học Đà Nẵng (Apr 4 2016 5:02PM)
[375] Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (Apr 1 2016 5:26PM)
[376] Hướng dẫn đăng ký dự thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2016 (Mar 31 2016 5:29PM)
[377] Tổng hợp thông tin tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng năm 2016 (Apr 1 2016 11:13AM)
[378] Quy định về thi các môn năng khiếu dùng cho xét tuyển vào ĐH, CĐ hệ chính quy 2016 của Đại học Đà Nẵng (Apr 1 2016 9:28AM)
[379] Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 tại các địa phương (Mar 10 2016 12:00AM)
[380] Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 tại các địa phương (Mar 10 2016 12:00AM)
Tìm thấy: 477 mục   / 24 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]