Thứ ba, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Thứ năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018

Địa điểm thi, Lịch thi, Danh sách thí sinh đăng ký dự thi.

Thứ năm, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018

Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành Kiến trúc (ĐHBK), Giáo dục mầm non (ĐHSP), Sư phạm âm nhạc (ĐHSP), Giáo dục thể chất (Khoa GDTC) sẽ dự thi các môn năng khiếu do Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Thứ sáu, ngày 9 tháng 3 năm 2018

Tìm thấy: 203 mục   / 12 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...