[61] 115 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào các ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng năm 2018 (Aug 13 2018 12:00AM)
[62] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung Đợt 1 vào Trường Đại học Sư phạm, Phân hiệu Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Khoa Giáo dục Thể chất (Aug 10 2018 12:00AM)
[63] Kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy đợt 1 năm 2018 (Aug 6 2018 12:00AM)
[64] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 hệ chính quy năm 2018 (Aug 6 2018 12:00AM)
[65] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2018 (Aug 5 2018 12:00AM)
[66] Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1: từ ngày 02/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (Aug 1 2018 12:00AM)
[67] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 (cập nhật ngày 17/7/2018) (Jul 18 2018 12:00AM)
[68] Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2018 (Jul 16 2018 12:00AM)
[69] Kết quả xét tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng bậc đại học hệ chính quy năm 2018 (Jul 16 2018 12:00AM)
[70] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2018 của Trường Đại học Sư phạm (Jul 11 2018 12:00AM)
[71] Cập nhật Đề án tuyển sinh năm 2018 (tháng 7) (Jul 10 2018 12:00AM)
[72] Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018 (Jul 9 2018 12:00AM)
[73] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Liên thông, hệ VLVH đợt tháng 07/2018 tại Trường ĐH Quang Trung (Jul 9 2018 12:00AM)
[74] Đại học Đà Nẵng công bố Đề án áp dụng cơ chế đào tạo đặc thù năm 2018 (Jun 28 2018 12:00AM)
[75] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018 (Jun 21 2018 12:00AM)
[76] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 tại các địa phương (Jun 20 2018 12:00AM)
[77] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (Jun 20 2018 12:00AM)
[78] Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 tại Trường Đại học Quang Trung (Jun 19 2018 12:00AM)
[79] Tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1: từ ngày 02/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (Jun 7 2018 12:00AM)
[80] Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu năm 2018 (Jun 4 2018 12:00AM)
Tìm thấy: 327 mục   / 17 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...