[61] Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 (Mar 29 2019 12:00AM)
[62] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (cập nhật) (Mar 28 2019 12:00AM)
[63] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2019 (Mar 26 2019 12:00AM)
[64] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2019 (Mar 26 2019 12:00AM)
[65] Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (Mar 21 2019 12:00AM)
[66] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 16 2019 12:00AM)
[67] Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh năm 2019 (Mar 13 2019 12:00AM)
[68] Thông tin xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Mar 1 2019 12:00AM)
[69] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (cập nhật ngày 01/3/2019) (Mar 1 2019 12:00AM)
[70] Thông tin hỗ trợ tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên (Feb 25 2019 12:00AM)
[71] Chương trình ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp 2019 tại Đà Nẵng (Feb 21 2019 12:00AM)
[72] Xu hướng xét tuyển học bạ qua các năm (Feb 14 2019 12:00AM)
[73] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Feb 1 2019 12:00AM)
[74] Trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế dành nhiều suất học bổng thu hút sinh viên giỏi trong năm 2019 (Jan 17 2019 12:00AM)
[75] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh hệ VLVH đợt 4 năm 2018 (Dec 24 2018 12:00AM)
[76] Thông báo tuyển sinh VLVH đợt 4 năm 2018 tại Trường Trung cấp tổng hợp Đông Nam Á TP HCM (Phân hiệu tại Cần Thơ) (Nov 13 2018 12:00AM)
[77] Thông báo tuyển sinh Vừa làm vừa học đợt 4 năm 2018 tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (Nov 13 2018 12:00AM)
[78] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 4 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (Nov 13 2018 12:00AM)
[79] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh hệ VLVH đợt 3 năm 2018 (Oct 25 2018 12:00AM)
[80] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học đợt 3 năm 2018 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Oct 1 2018 12:00AM)
Tìm thấy: 355 mục   / 18 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...