[201] Công văn số 5304/ĐHĐN-ĐT về việc điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai (Apr 13 2016 1:52PM)
[202] Quyết định số 384/QĐ-ĐHĐN_ĐT về việc ban hành Quy định đào tào chương trình thứ hai giữa các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng (Apr 13 2016 1:52PM)
[203] Đề án tuyển sinh nhóm vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (Jan 31 2016 12:00AM)
[204] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy trình độ đại học, cao đẳng năm 2016 của Đại học Đà Nẵng (Apr 4 2016 5:02PM)
[205] Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (Apr 1 2016 5:26PM)
[206] Hướng dẫn đăng ký dự thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2016 (Mar 31 2016 5:29PM)
[207] Tổng hợp thông tin tuyển sinh theo phương thức tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng năm 2016 (Apr 1 2016 11:13AM)
[208] Quy định về thi các môn năng khiếu dùng cho xét tuyển vào ĐH, CĐ hệ chính quy 2016 của Đại học Đà Nẵng (Apr 1 2016 9:28AM)
[209] Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 tại các địa phương (Mar 10 2016 12:00AM)
[210] Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 tại các địa phương (Mar 10 2016 12:00AM)
[211] Đại học Đà Nẵng mở đăng ký dự thi các môn năng khiếu dùng cho xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy từ ngày 01/4 (Mar 15 2016 3:15PM)
[212] Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2016 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Mar 10 2016 12:00AM)
[213] Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Mar 10 2016 12:00AM)
[214] Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 10 2016 12:00AM)
[215] Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2016 tại Đại học Đà Nẵng (Sep 10 2015 12:00AM)
[216] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông (áp dụng từ năm 2016) (Feb 26 2016 8:11AM)
[217] Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Genetic Danang (Feb 23 2016 3:42PM)
[218] Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2016 (MBA Sunderland) (Feb 23 2016 3:36PM)
[219] Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (Feb 19 2016 3:26PM)
[220] Đại học Đà Nẵng đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (Feb 3 2016 3:34PM)
Tìm thấy: 307 mục   / 16 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]