[181] Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 trình độ đại học theo phương thức xét học bạ (Mar 10 2017 12:00AM)
[182] Hướng dẫn đăng ký dự thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2017 (Mar 10 2017 12:00AM)
[183] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông (áp dụng từ năm 2016) (Mar 13 2017 9:07AM)
[184] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại các địa phương (Mar 10 2017 12:00AM)
[185] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại các địa phương (Mar 10 2017 12:00AM)
[186] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 10 2017 12:00AM)
[187] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 10 2017 12:00AM)
[188] Danh mục ngành đào tạo Đại học (Mar 22 2017 12:00AM)
[189] 17 sinh viên ĐHBK, ĐHSP, ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ I/2016-2017 (Mar 22 2017 12:00AM)
[190] 15 sinh viên ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ II/2015-2016 (Mar 22 2017 12:00AM)
[191] Công bố Đề án tuyển sinh năm 2017 của Đại học Đà Nẵng (Feb 22 2017 12:00AM)
[192] Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (tiếp theo) (Dec 14 2016 3:02PM)
[193] Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (Dec 8 2016 4:21PM)
[194] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2016 (Nov 16 2016 8:13AM)
[195] Lịch thi tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2016 (Oct 19 2016 9:59AM)
[196] Danh sách thí sinh đăng ký dự thi thi tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2016 (Oct 17 2016 11:25AM)
[197] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2016 (Oct 6 2016 4:05PM)
[198] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2016 hệ vừa làm vừa học theo hình thức xét tuyển (Oct 6 2016 9:46AM)
[199] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy trình độ đại học, cao đẳng năm 2016 của Đại học Đà Nẵng (Sep 30 2016 8:58AM)
[200] THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ ĐẴNG- Đợt từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2016 (Sep 22 2016 3:33PM)
Tìm thấy: 355 mục   / 18 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...