Thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2020

Thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/7 đến hết ngày 31/7/2020

- Địa điểm nộp hồ sơ 

Thứ hai, ngày 15 tháng 1 năm 2018

Kết quả xét tuyển, Điểm trúng tuyển, Danh sách trúng tuyển.

Thứ ba, ngày 9 tháng 5 năm 2017

Kết quả xét tuyển, Điểm trúng tuyển, Danh sách trúng tuyển.

Thứ năm, ngày 4 tháng 5 năm 2017

Liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học của Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Kinh tế, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Tuyển sinh đào tạo hệ VLVH tại các địa phương trình độ Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo 2 hình thức xét tuyển và thi tuyển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học trình độ Cao đẳng, Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo 2 hình thức xét tuyển và thi tuyển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm.

Tìm thấy: 12 mục