Thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2020

Thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: từ ngày 01/7 đến hết ngày 31/7/2020

- Địa điểm nộp hồ sơ 

Thứ năm, ngày 4 tháng 5 năm 2017

Liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học của Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Kinh tế, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Tìm thấy: 5 mục