Thông báo hoãn tổ chức thi liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học đợt tháng 7/2017

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 3 tháng 8 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo hoãn tổ chức thi liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học đợt tháng 7/2017 do số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít và do có quy chế đào tạo liên thông mới ban hành.

Kế hoạch tuyển sinh liên thông chính quy trong thời gian đến sẽ được thông báo sau trên trang tuyển sinh.