Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2020

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố Kết quả tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2020 như sau:

1. Điểm trúng tuyển

STT

Ngành

Điểm trúng tuyển

1

Công nghệ thông tin

3.10

2

Kỹ thuật cơ điện tử

2.35

3

Kỹ thuật điện

2.03

4

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

2.07

5

Kỹ thuật môi trường

2.67

6

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

2.00

 

2. Danh sách trúng tuyển: xem tại đây