Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại các địa phương

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học tại các địa phương trình độ Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học, Liên thông Cao đẳng lên Đại học theo 2 hình thức xét tuyển và thi tuyển của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

- Thời gian nộp hồ sơ: Các đơn vị liên kết chuyển toàn bộ hồ sơ ĐKDT về Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng trước ngày 02/04/2017.

- Thời gian xét tuyển/ thi tuyển:

  + Đối với ngành xét tuyển: Thời gian xét tuyển dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

  + Đối với ngành thi tuyển: ngày thi dự kiến 22, 23/04/2017 (Thứ bảy và Chủ nhật).

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: tải tại đây.

Chi tiết thông báo: xem ở các link tương ứng bên dưới. 

1. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum:

  a) Tuyển sinh Đại học hệ VLVH theo hình thức xét tuyển.

  b) Tuyển sinh Đại học hệ VLVH theo hình thức xét tuyển (bổ sung).

  c) Tuyển sinh Đại học liên thông hệ VLVH theo hình thức thi tuyển.

2. Trung tâm GDTX tỉnh Gia Lai:

  a) Tuyển sinh Đại học, Đại học liên thông hệ VLVH theo hình thức xét tuyển.

  b) Tuyển sinh Đại học liên thông hệ VLVH theo hình thức thi tuyển.

3. Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định: 

  a) Tuyển sinh Đại học hệ VLVH theo hình thức xét tuyển.

  b) Tuyển sinh Đại học liên thông hệ VLVH theo hình thức thi tuyển.

4. Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Lăk: Tuyển sinh Đại học hệ VLVH theo hình thức xét tuyển.  

5. Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre:  Tuyển sinh Đai học liên thông hệ VLVH theo hình thức thi tuyển.

6. Trường Đại học Phạm Văn Đồng: 

  a) Tuyển sinh Đai học liên thông hệ VLVH theo hình thức thi tuyển. 

  b) Tuyển sinh Đại học hệ VLVH theo hình thức xét tuyển.

7. Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Đăk Lăk: Tuyển sinh Đại học hệ VLVH theo hình thức xét tuyển.   

TIN LIÊN QUAN