[21] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh hệ VLVH đợt 4 năm 2018 (Dec 24 2018 12:00AM)
[22] Thông báo tuyển sinh VLVH đợt 4 năm 2018 tại Trường Trung cấp tổng hợp Đông Nam Á TP HCM (Phân hiệu tại Cần Thơ) (Nov 13 2018 12:00AM)
[23] Thông báo tuyển sinh Vừa làm vừa học đợt 4 năm 2018 tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (Nov 13 2018 12:00AM)
[24] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 4 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (Nov 13 2018 12:00AM)
[25] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh hệ VLVH đợt 3 năm 2018 (Oct 25 2018 12:00AM)
[26] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học đợt 3 năm 2018 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Oct 1 2018 12:00AM)
[27] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học đợt 3 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (Oct 1 2018 12:00AM)
[28] Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy (bổ sung đợt 3) vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Phân hiệu Kon Tum (Sep 20 2018 12:00AM)
[29] Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Phân hiệu Kon Tum bổ sung đợt 2: từ ngày 10/9/2018 đến ngày 17/9/2018 (Sep 10 2018 12:00AM)
[30] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng - Bổ sung đợt 1 năm 2018 (từ ngày 22/8 đến 28/8/2018) (Aug 31 2018 12:00AM)
[31] 45% thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam (Aug 29 2018 12:00AM)
[32] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8/2018 đến ngày 28/8/2018 (Aug 15 2018 12:00AM)
[33] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8/2018 đến ngày 28/8/2018 (Aug 15 2018 12:00AM)
[34] Thông tin đăng ký xét tuyển bổ sung Đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 (Aug 13 2018 12:00AM)
[35] 115 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào các ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng năm 2018 (Aug 13 2018 12:00AM)
[36] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung Đợt 1 vào Trường Đại học Sư phạm, Phân hiệu Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Khoa Giáo dục Thể chất (Aug 10 2018 12:00AM)
[37] Kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy đợt 1 năm 2018 (Aug 6 2018 12:00AM)
[38] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 hệ chính quy năm 2018 (Aug 6 2018 12:00AM)
[39] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2018 (Aug 5 2018 12:00AM)
[40] Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1: từ ngày 02/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (Aug 1 2018 12:00AM)
Tìm thấy: 301 mục   / 16 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...