[21] Đại học Đà Nẵng - nơi lựa chọn của nhiều nữ sinh viên (Feb 10 2020 12:00AM)
[22] Đại học Đà Nẵng không ngừng đa dạng hóa ngành đào tạo và phương thức tuyển sinh (Jan 22 2020 12:00AM)
[23] Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (Jan 20 2020 12:00AM)
[24] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 3,4 năm 2019 (Jan 17 2020 12:00AM)
[25] Thi đánh giá năng lực xét tuyển vào đại học (Jan 2 2020 12:00AM)
[26] Danh sách các ngành tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3&4 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (Dec 4 2019 12:00AM)
[27] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3&4 năm 2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Dec 2 2019 12:00AM)
[28] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 4 năm 2019 tại các địa phương (Dec 2 2019 12:00AM)
[29] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3 & 4 năm 2019 tại các địa phương (Nov 7 2019 12:00AM)
[30] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3 & 4 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (Nov 7 2019 12:00AM)
[31] Đề án tuyển sinh năm 2019 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (cập nhật ngày 09/9/2019) (Sep 17 2019 12:00AM)
[32] Sinh viên trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2019 đến từ những tỉnh thành nào (Sep 13 2019 12:00AM)
[33] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia bổ sung lần 1: từ ngày 28/8/2019 đến ngày 04/9/2019 (Aug 22 2019 12:00AM)
[34] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019 (Aug 21 2019 12:00AM)
[35] Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo học bạ bổ sung lần 1 (Aug 20 2019 12:00AM)
[36] Công bố kết quả xét tuyển theo học bạ - Đợt bổ sung lần 1 năm 2019 (Aug 20 2019 12:00AM)
[37] Công bố kết quả trúng tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia - Đợt 1 năm 2019 (Aug 9 2019 12:00AM)
[38] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2019 theo kết quả thi THPT Quốc gia (Aug 8 2019 12:00AM)
[39] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt bổ sung lần 1 năm 2019 (Jul 30 2019 12:00AM)
[40] Công bố kết quả xét tuyển theo học bạ - Đợt 1/2019 (Jul 25 2019 12:00AM)
Tìm thấy: 355 mục   / 18 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...