[21] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019 (Jun 14 2019 12:00AM)
[22] Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo học bạ (Jun 14 2019 12:00AM)
[23] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Jun 13 2019 12:00AM)
[24] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (Jun 13 2019 12:00AM)
[25] Danh sách thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi năng khiếu năm 2019 (May 31 2019 12:00AM)
[26] Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (May 30 2019 12:00AM)
[27] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 (May 15 2019 12:00AM)
[28] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2019 (May 10 2019 12:00AM)
[29] Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Apr 12 2019 12:00AM)
[30] Công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019 (Apr 11 2019 12:00AM)
[31] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại các địa phương (Apr 1 2019 12:00AM)
[32] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại các địa phương (Apr 1 2019 12:00AM)
[33] Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 (Mar 29 2019 12:00AM)
[34] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (cập nhật) (Mar 28 2019 12:00AM)
[35] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2019 (Mar 26 2019 12:00AM)
[36] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2019 (Mar 26 2019 12:00AM)
[37] Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (Mar 21 2019 12:00AM)
[38] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 16 2019 12:00AM)
[39] Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh năm 2019 (Mar 13 2019 12:00AM)
[40] Thông tin xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Mar 1 2019 12:00AM)
Tìm thấy: 327 mục   / 17 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...