Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Thứ tư, ngày 25 tháng 10 năm 2017

1. Cao học: Hạn chót nộp hồ sơ: 10/11/2017. Ngày thi chính thức: 02,03/12/2017 

2. NCS: Hạn chót nộp hồ sơ: 24/11/2017. Ngày bảo vệ đề cương NCS: 16/12/2017.

Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Danh mục các chuyên ngành đại học và thạc sĩ được coi là phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ; Các hướng nghiên cứu đề tài luận án và số lượng nghiên cứu sinh có thể tiếp nhận; Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu.

Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

Thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2016

Tìm thấy: 22 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]