Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 đối với người nước ngoài tại Trường Đại học Kinh tế

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế đối với người nước ngoài như sau

Ngành tuyển sinh

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung của mỗi ngành

1

9340101

Quản trị kinh doanh

2

9340301

Kế toán

3

9310105

Kinh tế phát triển

4

9340201

Tài chính - Ngân hàng 

 

Kế hoạch tuyển sinh

Đợt 1: tháng 5/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/4/2023 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 05/5/2023 (thứ Sáu).

Đợt 2: tháng 6/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 08/5/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 29/5/2023 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 09/6/2023 (thứ Sáu).

Đợt 3: tháng 8/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 19/6/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 28/7/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/8/2023 (thứ Sáu).

Đợt 4: tháng 10/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 04/9/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 06/10/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 27/10/2023 (thứ Sáu).

Đợt 5: tháng 12/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2023 (thứ Tư) đến hết ngày 01/12/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/12/2023 (thứ Hai).

* Thời gian công bố kết quả xét tuyển: dự kiến sau khi xét tuyển 07 ngày làm việc.

* Thời gian nhập học: dự kiến sau khi công bố kết quả xét tuyển 07 ngày làm việc.


Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2023 tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây      

Xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế tại đây    

TIN LIÊN QUAN