Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Sư phạm

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2023

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Sư phạm đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

90

1

9140114

Quản lý giáo dục

10

2

9140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn (Vật lý)

10

3

9420101

Sinh học

10

4

9440114

Hoá hữu cơ

10

5

9480104

Hệ thống thông tin

10

6

9460104

Đại số và lý thuyết số

10

7

9229020

Ngôn ngữ học

10

8

9220121

Văn học Việt Nam

10

9

9229013

Lịch sử Việt Nam

10

 
Kế hoạch tuyển sinh

Đợt 1: tháng 4/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/3/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 07/4/2023 (thứ Sáu).

Đợt 2: tháng 6/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 10/4/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 15/5/2023 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 09/6/2023 (thứ Sáu).

Đợt 3: tháng 8/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 19/6/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 28/7/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/8/2023 (thứ Sáu).

Đợt 4: tháng 10/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 04/9/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 06/10/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 27/10/2023 (thứ Sáu).

Đợt 5: tháng 12/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2023 (thứ Tư) đến hết ngày 01/12/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/12/2023 (thứ Hai).

* Thời gian công bố kết quả xét tuyển: dự kiến sau khi xét tuyển 07 ngày làm việc.

* Thời gian nhập học: dự kiến sau khi công bố kết quả xét tuyển 07 ngày làm việc. 

 

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2023 tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây   

Xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm tại đây