Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2019

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2019 cho 26 ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, gồm: 

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDK

Trường Đại học Bách khoa

42

1

9420201

Công nghệ sinh học

2

2

9480101

Khoa học máy tính

5

3

9520101

Cơ kỹ thuật

2

4

9520103

Kỹ thuật cơ khí

2

5

9520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

5

6

9520203

Kỹ thuật điện tử

2

7

9520115

Kỹ thuật nhiệt

2

8

9520201

Kỹ thuật điện

5

9

9520208

Kỹ thuật viễn thông

2

10

9520216

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

5

11

9540101

Công nghệ thực phẩm

2

12

9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

2

13

9580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

2

14

9580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

2

15

9520320

Kỹ thuật môi trường

2

 

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

25

16

9310105

Kinh tế phát triển

5

17

9340101

Quản trị kinh doanh

10

18

9340201

Tài chính – Ngân hàng

5

19

9340301

Kế toán

5

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

30

20

9220121

Văn học Việt Nam

5

21

9229020

Ngôn ngữ học

5

22

9440114

Hoá hữu cơ

5

23

9480104

Hệ thống thông tin

5

24

9140114

Quản lý giáo dục

5

25

9460104

Đại số và lý thuyết số

5

 

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

10

26

9220201

Ngôn ngữ Anh

10

 

  • Thời gian xét tuyển

            Đợt 1: tháng 6/2019

- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/6/2019 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: dự kiến ngày 28/6/2019 (thứ Sáu).

Đợt 2: tháng 8/2019

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2019 (thứ Hai) đến hết ngày 02/8/2019 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: dự kiến ngày 23/8/2019 (thứ Sáu).

Đợt 3: tháng 10/2019

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 03/9/2019 (thứ Ba) đến hết ngày 04/10/2019 (thứ Sáu).

- Xét tuyển: dự kiến ngày 25/10/2019 (thứ Sáu).

Đợt 4: tháng 12/2019

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 28/10/2019 (thứ Hai) đến hết ngày 29/11/2019 (thứ Sáu).

          - Xét tuyển: dự kiến ngày 20/12/2019 (thứ Sáu). 

 

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2019 tại đây. 

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây.