Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Bách khoa

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023

            Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Bách khoa đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDK

Trường Đại học Bách khoa

40

1

9420201

Công nghệ sinh học

2

2

9480101

Khoa học máy tính

3

3

9520101

Cơ kỹ thuật

2

4

9520103

Kỹ thuật cơ khí

2

5

9520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

4

6

9520203

Kỹ thuật điện tử

2

7

9520115

Kỹ thuật nhiệt

2

8

9520201

Kỹ thuật điện

5

9

9520208

Kỹ thuật viễn thông

2

10

9520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

2

11

9540101

Công nghệ thực phẩm

2

12

9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

2

13

9580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

3

14

9520320

Kỹ thuật môi trường

2

15

9580201

Kỹ thuật xây dựng

5

 

Kế hoạch tuyển sinh

Đợt 1: tháng 4/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/3/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 07/4/2023 (thứ Sáu).

Đợt 2: tháng 6/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 10/4/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 15/5/2023 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 09/6/2023 (thứ Sáu).

Đợt 3: tháng 8/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 19/6/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 28/7/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/8/2023 (thứ Sáu).

Đợt 4: tháng 10/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 04/9/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 06/10/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 27/10/2023 (thứ Sáu).

Đợt 5: tháng 12/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2023 (thứ Tư) đến hết ngày 01/12/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/12/2023 (thứ Hai).

* Thời gian công bố kết quả xét tuyển: dự kiến sau khi xét tuyển 07 ngày làm việc.

* Thời gian nhập học: dự kiến sau khi công bố kết quả xét tuyển 07 ngày làm việc.


Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2023 tại đây 

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây   

Xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa tại đây