Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Quản lý giáo dục, đợt 1 năm 2018 - khóa 37

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh (NCS) Khóa 37 ngành Quản lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm với các thông tin như sau:


STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

 

1

9140114

Quản lý giáo dục

10

 

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 27/4/2018.

 

 Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 19/5/2018.

 

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 37 tại đây.

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây.