Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 12 năm 2021 đối với người nước ngoài

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt tháng 12 năm 2021 tại Trường ĐHBK và Trường ĐHSP đối với người nước ngoài như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

I

DDK

Trường Đại học Bách khoa

Nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành

1

9420201

Công nghệ sinh học

2

9480101

Khoa học máy tính

3

9520101

Cơ kỹ thuật

4

9520103

Kỹ thuật cơ khí

5

9520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

6

9520203

Kỹ thuật điện tử

7

9520115

Kỹ thuật nhiệt

8

9520201

Kỹ thuật điện

9

9520208

Kỹ thuật viễn thông

10

9520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11

9540101

Công nghệ thực phẩm

12

9580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

13

9580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

14

9580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

15

9520320

Kỹ thuật môi trường

16

9580201

Kỹ thuật xây dựng

II

DDS

Trường Đại học Sư phạm

1

9140114

Quản lý giáo dục

2

9140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn

3

9440114

Hoá hữu cơ

4

9480104

Hệ thống thông tin

5

9460104

Đại số và lý thuyết số

6

9229020

Ngôn ngữ học

7

9220121

Văn học Việt Nam

 

Kế hoạch tuyển sinh

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2021 (thứ Sáu).

- Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 24/12/2021 (thứ Sáu).

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: dự kiến 30/12/2021 (thứ Năm).

- Thời gian nhập học: dự kiến tháng 01/2022. 

 

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây   

Xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa tại đây  

Xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm tại đây   

TIN LIÊN QUAN