Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDS

Trường Đại học Sư phạm

90

1

9140114

Quản lý giáo dục

10

2

9140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn (Vật lý)

10

3

9420101

Sinh học

10

4

9440114

Hoá hữu cơ

10

5

9480104

Hệ thống thông tin

10

6

9460104

Đại số và lý thuyết số

10

7

9229020

Ngôn ngữ học

10

8

9220121

Văn học Việt Nam

10

9

9229013

Lịch sử Việt Nam

10

 

Kế hoạch tuyển sinh

Đợt 1: tháng 4/2022

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/3/2022 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 01/4/2022 (thứ Sáu).

Đợt 2: tháng 6/2022

- Nhận hồ sơ: từ ngày 04/4/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 16/5/2022 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 10/6/2022 (thứ Sáu).

Đợt 3: tháng 8/2022

- Nhận hồ sơ: từ ngày 27/6/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 29/7/2022 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 19/8/2022 (thứ Sáu).

Đợt 4: tháng 10/2022

- Nhận hồ sơ: từ ngày 05/9/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 07/10/2022 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 28/10/2022 (thứ Sáu).

Đợt 5: tháng 12/2022

- Nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2022 (thứ Ba) đến hết ngày 30/11/2022 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 16/12/2022 (thứ Sáu).

 

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022 tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây 

Xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm tại đây  

TIN LIÊN QUAN