Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiếnnăm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam như sau:

Ngành tuyển sinh

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

280

1

9340101

Quản trị kinh doanh

80

2

9340301

Kế toán

70

3

9310105

Kinh tế phát triển

60

4

9340201

Tài chính - Ngân hàng 

70


Kế hoạch tuyển sinh

Đợt 1: tháng 5/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/4/2023 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 05/5/2023 (thứ Sáu).

Đợt 2: tháng 6/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 08/5/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 29/5/2023 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 09/6/2023 (thứ Sáu).

Đợt 3: tháng 8/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 19/6/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 28/7/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/8/2023 (thứ Sáu).

Đợt 4: tháng 10/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 04/9/2023 (thứ Hai) đến hết ngày 06/10/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 27/10/2023 (thứ Sáu).

Đợt 5: tháng 12/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2023 (thứ Tư) đến hết ngày 01/12/2023 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/12/2023 (thứ Hai).


Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2023 tại đây 

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây   

Xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế tại đây  

 

TIN LIÊN QUAN