Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

60

1

9340101

Quản trị kinh doanh

15

2

9340301

Kế toán

15

3

9310105

Kinh tế phát triển

15

4

9340201

Tài chính Ngân hàng 

15

 

Kế hoạch tuyển sinh

Đợt 1: tháng 4/2022

- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/4/2022 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/4/2022 (thứ Hai).

Đợt 2: tháng 6/2022

- Nhận hồ sơ: từ ngày 22/4/2022 (thứ Sáu) đến hết ngày 16/5/2022 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 10/6/2022 (thứ Sáu).

Đợt 3: tháng 8/2022

- Nhận hồ sơ: từ ngày 27/6/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 29/7/2022 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 19/8/2022 (thứ Sáu).

Đợt 4: tháng 10/2022

- Nhận hồ sơ: từ ngày 05/9/2022 (thứ Hai) đến hết ngày 07/10/2022 (thứ Sáu);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 28/10/2022 (thứ Sáu).

Đợt 5: tháng 12/2022

- Nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2022 (thứ Ba) đến hết ngày 30/11/2022 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 16/12/2022 (thứ Sáu). 

 

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022 tại đây

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây   

Xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế tại đây  

TIN LIÊN QUAN