Thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2017

Tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Trà Vinh, Đại học Cửu Long, Đại học Quảng Bình, Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ.

Thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017

1. Cao học: Hạn chót nộp hồ sơ: 05/5. Ngày thi chính thức: 20, 21/5 

2. NCS: Hạn chót nộp hồ sơ (không thay đổi 28/4). Ngày bảo vệ đề cương NCS: 6,7/5.

Thứ năm, ngày 13 tháng 4 năm 2017

- Các ngành tuyển sinh: Việt Nam học, Lịch sử Việt Nam, Tâm lý học, Sinh học thực nghiệm, Giáo dục học.

- Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/5/2017. 

Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017

Kỳ thi đánh giá chuẩn tiếng Anh đầu ra theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau: Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2017; Thời gian thi: ngày 15/04/2017 

Thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và các học phần bổ sung kiến thức.

Thứ tư, ngày 15 tháng 2 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố Danh mục các môn thi cho từng chuyên ngành áp dụng từ khóa tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017.

Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng cho 4 ngành của Trường Đại học Bách khoa gồm: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, Khoa học máy tính, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng cho 3 ngành của Trường Đại học Bách khoa gồm: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hóa học.


Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu tại trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng đối với kỹ sư chương trình Chất lượng cao PFIEV.

Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 35 cho 35 ngành, chung cho 2 định hướng thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ ứng dụng tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

Thứ năm, ngày 1 tháng 12 năm 2016

Thứ bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2016

Tìm thấy: 53 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]