Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

Xét tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 05/2021.

Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/4/2021.

Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

Thời hạn đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/4/2021

Xét tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 05/2021

Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày 08, 09/5/2021 (thứ Bảy, Chủ Nhật).

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/4/2021. 

Thứ tư, ngày 3 tháng 2 năm 2021

- Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/3/2021

- Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 18/4/2021 (Chủ nhật)

Thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo đến các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - khóa 42 kế hoạch nhập học

Thứ sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - khóa 42

Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN.

Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 - khóa 42

Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN 

Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020

- Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2020

Thời gian thi: Ngày 15/11/2020 (Chủ nhật).

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020

- Xét tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020. 

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2020. 

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Thời hạn đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2020

Xét tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 12/12/2020 và 13/12/2020.

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/11/2020.

Thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo đến các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - khóa 41 kế hoạch nhập học

Thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/8/2020

- Địa điểm nộp đơn

Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - khóa 41

Tìm thấy: 204 mục   / 12 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...