Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho người nước ngoài đợt 1 năm 2021 - Khóa 43

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo xét tuyển trình độ thạc sĩ cho người nước ngoài đợt 1 năm 2021 (khóa 43) tại các đơn vị thành viên thuộc ĐHĐN như sau:

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu  (dự kiến)

I

DDK

Trường Đại học Bách khoa

Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung mỗi ngành

1

8420201

Công nghệ sinh học

2

8480101

Khoa học máy tính

3

8520103

Kỹ thuật cơ khí

4

8520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

5

8520114

Kỹ thuật cơ điện tử

6

8520115

Kỹ thuật nhiệt

7

8520201

Kỹ thuật điện

8

8520203

Kỹ thuật điện tử

9

8520216

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

10

8520301

Kỹ thuật hóa học

11

8520320

Kỹ thuật môi trường

12

8540101

Công nghệ thực phẩm

13

8580101

Kiến trúc

14

8580201

Kỹ thuật xây dựng

15

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

16

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

17

8580302

Quản lý xây dựng

II

DDQ

Trường Đại học Kinh tế

 

18

8229001

Triết học

Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung mỗi ngành

19

8310107

Thống kê kinh tế

20

8340101

Quản trị kinh doanh

21

8340201

Tài chính – Ngân hàng

22

8340410

Quản lý kinh tế

23

8340301

Kế toán

24

8310105

Kinh tế phát triển

III

DDS

Trường Đại học Sư phạm

 

25

8440114

Hóa hữu cơ

Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung mỗi ngành

26

8440119

Hóa lí thuyết và hóa lí

27

8420114

Sinh học thực nghiệm

28

8140111

Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

29

8140114

Quản lý giáo dục

30

8140101

Giáo dục học

31

8460104

Đại số và lí thuyết số

32

8460102

Toán giải tích

33

8460113

Phương pháp toán sơ cấp

34

8480104

Hệ thống thông tin

35

8220121

Văn học Việt Nam

36

8229020

Ngôn ngữ học

37

8310630

Việt Nam học

38

8229013

Lịch sử Việt Nam

39

8310401

Tâm lý học

40

8850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

STT

Mã số

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu  (dự kiến)

IV

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

 

40

8220201

Ngôn ngữ Anh

Nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh chung mỗi ngành

41

8220203

Ngôn ngữ Pháp

42

6022024

Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu

43

8140111

Lý luận và PP dạy học bộ môn tiếng Anh

 

Xét tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 05/2021.

Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/4/2021.

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây 

Tải mẫu hồ sơ đăng ký tại đây  

TIN LIÊN QUAN