[41] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (cập nhật ngày 01/3/2019) (Mar 1 2019 12:00AM)
[42] Thông tin hỗ trợ tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên (Feb 25 2019 12:00AM)
[43] Chương trình ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp 2019 tại Đà Nẵng (Feb 21 2019 12:00AM)
[44] Xu hướng xét tuyển học bạ qua các năm (Feb 14 2019 12:00AM)
[45] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Feb 1 2019 12:00AM)
[46] Trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế dành nhiều suất học bổng thu hút sinh viên giỏi trong năm 2019 (Jan 17 2019 12:00AM)
[47] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh hệ VLVH đợt 4 năm 2018 (Dec 24 2018 12:00AM)
[48] Thông báo tuyển sinh VLVH đợt 4 năm 2018 tại Trường Trung cấp tổng hợp Đông Nam Á TP HCM (Phân hiệu tại Cần Thơ) (Nov 13 2018 12:00AM)
[49] Thông báo tuyển sinh Vừa làm vừa học đợt 4 năm 2018 tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum (Nov 13 2018 12:00AM)
[50] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 4 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (Nov 13 2018 12:00AM)
[51] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh hệ VLVH đợt 3 năm 2018 (Oct 25 2018 12:00AM)
[52] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học đợt 3 năm 2018 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Oct 1 2018 12:00AM)
[53] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học đợt 3 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (Oct 1 2018 12:00AM)
[54] Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy (bổ sung đợt 3) vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Phân hiệu Kon Tum (Sep 20 2018 12:00AM)
[55] Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Phân hiệu Kon Tum bổ sung đợt 2: từ ngày 10/9/2018 đến ngày 17/9/2018 (Sep 10 2018 12:00AM)
[56] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng - Bổ sung đợt 1 năm 2018 (từ ngày 22/8 đến 28/8/2018) (Aug 31 2018 12:00AM)
[57] 45% thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam (Aug 29 2018 12:00AM)
[58] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8/2018 đến ngày 28/8/2018 (Aug 15 2018 12:00AM)
[59] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8/2018 đến ngày 28/8/2018 (Aug 15 2018 12:00AM)
[60] Thông tin đăng ký xét tuyển bổ sung Đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 (Aug 13 2018 12:00AM)
Tìm thấy: 327 mục   / 17 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...