[41] Đại học Đà Nẵng thông báo điều chỉnh điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo kết quả thi THPT quốc gia (Jul 25 2019 12:00AM)
[42] Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ (Jul 23 2019 12:00AM)
[43] Danh sách thí sinh được chấp nhận tuyển thẳng vào ĐHĐN theo đối tượng được qui định tại Điểm i Khoản 2 điều 7 Qui chế tuyển sinh hiện hành (đối tượng Hộ nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ). (Jul 21 2019 12:00AM)
[44] Ngưỡng đảo bảo chất lượng đầu vào đăng ký xét tuyển vào đại học đà nẵng năm 2019 đối với các ngành thuộc khối ngành sư phạm, sức khỏe (Jul 21 2019 12:00AM)
[45] Kết quả xét tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng bậc đại học hệ chính quy năm 2019 (Jul 19 2019 12:00AM)
[46] Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2019 (Jul 19 2019 12:00AM)
[47] Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019 (Jul 12 2019 12:00AM)
[48] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2019 (Jun 28 2019 12:00AM)
[49] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019 (Jun 14 2019 12:00AM)
[50] Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo học bạ (Jun 14 2019 12:00AM)
[51] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Jun 13 2019 12:00AM)
[52] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (Jun 13 2019 12:00AM)
[53] Danh sách thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi năng khiếu năm 2019 (May 31 2019 12:00AM)
[54] Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (May 30 2019 12:00AM)
[55] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 (May 15 2019 12:00AM)
[56] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2019 (May 10 2019 12:00AM)
[57] Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (Apr 12 2019 12:00AM)
[58] Công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019 (Apr 11 2019 12:00AM)
[59] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại các địa phương (Apr 1 2019 12:00AM)
[60] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2019 tại các địa phương (Apr 1 2019 12:00AM)
Tìm thấy: 355 mục   / 18 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...