[81] Đại học Đà Nẵng hỗ trợ tài chính kịp thời giúp sinh viên vượt qua khó khăn mùa dịch Covid-19 (May 4 2020 12:00AM)
[82] Thông tin về các phương án tuyển sinh năm 2020 của Đại học Đà Nẵng (Apr 23 2020 12:00AM)
[83] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020 tại Đà Nẵng và các địa phương (Apr 23 2020 12:00AM)
[84] Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 26 2020 12:00AM)
[85] Nhiều cơ hội cho sinh viên Đại học Đà Nẵng du học thông qua các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (Mar 9 2020 12:00AM)
[86] Kỹ thuật máy tính: Ngành có cơ hội việc làm rộng mở trong tương lai (Mar 4 2020 12:00AM)
[87] Thay đổi ngày thi đánh giá năng lực năm 2020 (Feb 27 2020 12:00AM)
[88] Đại học Đà Nẵng - nơi lựa chọn của nhiều nữ sinh viên (Feb 10 2020 12:00AM)
[89] Đại học Đà Nẵng không ngừng đa dạng hóa ngành đào tạo và phương thức tuyển sinh (Jan 22 2020 12:00AM)
[90] Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (Jan 20 2020 12:00AM)
[91] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 3,4 năm 2019 (Jan 17 2020 12:00AM)
[92] Thi đánh giá năng lực xét tuyển vào đại học (Jan 2 2020 12:00AM)
[93] Danh sách các ngành tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3&4 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (Dec 4 2019 12:00AM)
[94] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3&4 năm 2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Dec 2 2019 12:00AM)
[95] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 4 năm 2019 tại các địa phương (Dec 2 2019 12:00AM)
[96] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3 & 4 năm 2019 tại các địa phương (Nov 7 2019 12:00AM)
[97] Thông báo tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học đợt 3 & 4 năm 2019 tại Đại học Đà Nẵng (Nov 7 2019 12:00AM)
[98] Đề án tuyển sinh năm 2019 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (cập nhật ngày 09/9/2019) (Sep 17 2019 12:00AM)
[99] Sinh viên trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2019 đến từ những tỉnh thành nào (Sep 13 2019 12:00AM)
[100] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia bổ sung lần 1: từ ngày 28/8/2019 đến ngày 04/9/2019 (Aug 22 2019 12:00AM)
Tìm thấy: 422 mục   / 22 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...