[81] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học đợt 3 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng (Oct 1 2018 12:00AM)
[82] Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy (bổ sung đợt 3) vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Phân hiệu Kon Tum (Sep 20 2018 12:00AM)
[83] Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy vào Phân hiệu Kon Tum bổ sung đợt 2: từ ngày 10/9/2018 đến ngày 17/9/2018 (Sep 10 2018 12:00AM)
[84] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng - Bổ sung đợt 1 năm 2018 (từ ngày 22/8 đến 28/8/2018) (Aug 31 2018 12:00AM)
[85] 45% thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam (Aug 29 2018 12:00AM)
[86] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8/2018 đến ngày 28/8/2018 (Aug 15 2018 12:00AM)
[87] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8/2018 đến ngày 28/8/2018 (Aug 15 2018 12:00AM)
[88] Thông tin đăng ký xét tuyển bổ sung Đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 (Aug 13 2018 12:00AM)
[89] 115 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào các ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng năm 2018 (Aug 13 2018 12:00AM)
[90] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung Đợt 1 vào Trường Đại học Sư phạm, Phân hiệu Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Khoa Giáo dục Thể chất (Aug 10 2018 12:00AM)
[91] Kế hoạch nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy đợt 1 năm 2018 (Aug 6 2018 12:00AM)
[92] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 hệ chính quy năm 2018 (Aug 6 2018 12:00AM)
[93] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2018 (Aug 5 2018 12:00AM)
[94] Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1: từ ngày 02/7/2018 đến ngày 31/7/2018 (Aug 1 2018 12:00AM)
[95] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 (cập nhật ngày 17/7/2018) (Jul 18 2018 12:00AM)
[96] Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2018 (Jul 16 2018 12:00AM)
[97] Kết quả xét tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng bậc đại học hệ chính quy năm 2018 (Jul 16 2018 12:00AM)
[98] Đề án tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2018 của Trường Đại học Sư phạm (Jul 11 2018 12:00AM)
[99] Cập nhật Đề án tuyển sinh năm 2018 (tháng 7) (Jul 10 2018 12:00AM)
[100] Kết quả thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018 (Jul 9 2018 12:00AM)
Tìm thấy: 355 mục   / 18 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...