[161] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 (cập nhật ngày 06/7/2017) (Jul 7 2017 12:00AM)
[162] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2 ngành mới Răng - Hàm - Mặt và Dược học từ năm 2017 (Jul 4 2017 12:00AM)
[163] Thông báo về việc bổ sung chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với thí sinh ĐKXT theo học bạ đợt từ 01/4 đến 01/7 (Jun 30 2017 12:00AM)
[164] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017 tại các địa phương (Jun 26 2017 12:00AM)
[165] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2017 (Jun 9 2017 12:00AM)
[166] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (Jun 2 2017 12:00AM)
[167] Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu năm 2017(cập nhật) (May 22 2017 12:00AM)
[168] Thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu (May 15 2017 12:00AM)
[169] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 4/2017 (May 9 2017 12:00AM)
[170] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 4/2017 (May 9 2017 12:00AM)
[171] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2017 (May 4 2017 12:00AM)
[172] Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 (Apr 5 2017 12:00AM)
[173] Công bố Đề án tuyển sinh năm 2017 của Đại học Đà Nẵng (cập nhật ngày 31/3/2017) (Apr 4 2017 12:00AM)
[174] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 (cập nhật ngày 03/4/2017) (Apr 3 2017 12:00AM)
[175] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 9 ngành đào tạo mới tại 2 khoa trực thuộc (Mar 31 2017 12:00AM)
[176] Học chương trình 2 trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Đà Nẵng (Mar 24 2017 12:00AM)
[177] Đại học Đà Nẵng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh trong tháng 2, 3/2017 (Mar 24 2017 12:00AM)
[178] Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng bậc đại học hệ chính quy năm 2017 (Mar 23 2017 12:00AM)
[179] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2017 (Mar 15 2017 12:00AM)
[180] Đại học Đà Nẵng công bố Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 (Mar 15 2017 5:00PM)
Tìm thấy: 355 mục   / 18 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...