[401] Thay đổi ngày thi tuyển sinh VLVH và liên thông VLVH tháng 10 năm 2015 (Sep 10 2015 12:00AM)
[402] Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 từ ngày 25/9 đến 01/10/2015 (Sep 25 2015 3:18PM)
[403] Danh sách trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Sep 10 2015 4:52PM)
[404] Đại học Đà Nẵng xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đợt 2 vào VNUK, Phân hiệu tại Kon Tum và 2 trường cao đẳng (Sep 10 2015 4:43PM)
[405] Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung Đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Sep 9 2015 9:17AM)
[406] Thông báo tuyển sinh đại học liên thông quốc tế (Sep 4 2015 9:32AM)
[407] Cơ hội mới cho thí sinh đăng ký vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy (Aug 20 2015 10:59AM)
[408] Thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (Sep 1 2015 9:21AM)
[409] Xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đợt 1 vào Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh, Trường Cao đẳng công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin và Phân hiệu Kon Tum (Sep 1 2015 9:19AM)
[410] Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 vào ĐHĐN năm 2015 (Aug 30 2015 9:13PM)
[411] Tuyển sinh đào tạo chương trình Genetic Đà Nẵng 2015 (Aug 28 2015 2:34PM)
[412] Thủ tục và hồ sơ nhập học năm 2015 (Aug 27 2015 7:59PM)
[413] Thủ tục và hồ sơ nhập học năm 2015 (Aug 27 2015 7:59PM)
[414] Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (Aug 27 2015 9:54AM)
[415] Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 (Aug 27 2015 9:02AM)
[416] Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Aug 25 2015 5:18PM)
[417] Xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đợt 1 vào Trường Cao đẳng công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin và Phân hiệu Kon Tum (Aug 25 2015 6:26AM)
[418] Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Aug 24 2015 12:15PM)
[419] Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại các địa phương (Aug 22 2015 4:28PM)
[420] Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại các địa phương (Aug 22 2015 4:16PM)
Tìm thấy: 477 mục   / 24 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]