[141] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2017 (May 4 2017 12:00AM)
[142] Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 (Apr 5 2017 12:00AM)
[143] Công bố Đề án tuyển sinh năm 2017 của Đại học Đà Nẵng (cập nhật ngày 31/3/2017) (Apr 4 2017 12:00AM)
[144] Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2017 (cập nhật ngày 03/4/2017) (Apr 3 2017 12:00AM)
[145] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 9 ngành đào tạo mới tại 2 khoa trực thuộc (Mar 31 2017 12:00AM)
[146] Học chương trình 2 trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Đà Nẵng (Mar 24 2017 12:00AM)
[147] Đại học Đà Nẵng tổ chức và tham gia nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh trong tháng 2, 3/2017 (Mar 24 2017 12:00AM)
[148] Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng bậc đại học hệ chính quy năm 2017 (Mar 23 2017 12:00AM)
[149] Đại học Đà Nẵng tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2017 (Mar 15 2017 12:00AM)
[150] Đại học Đà Nẵng công bố Quy định về thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 (Mar 15 2017 5:00PM)
[151] Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 trình độ đại học theo phương thức xét học bạ (Mar 10 2017 12:00AM)
[152] Hướng dẫn đăng ký dự thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2017 (Mar 10 2017 12:00AM)
[153] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo liên thông (áp dụng từ năm 2016) (Mar 13 2017 9:07AM)
[154] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại các địa phương (Mar 10 2017 12:00AM)
[155] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại các địa phương (Mar 10 2017 12:00AM)
[156] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 10 2017 12:00AM)
[157] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 1 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (Mar 10 2017 12:00AM)
[158] Danh mục ngành đào tạo Đại học (Mar 22 2017 12:00AM)
[159] 17 sinh viên ĐHBK, ĐHSP, ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ I/2016-2017 (Mar 22 2017 12:00AM)
[160] 15 sinh viên ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ II/2015-2016 (Mar 22 2017 12:00AM)
Tìm thấy: 325 mục   / 17 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...