[281] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 13/8/2015 (Aug 14 2015 5:17PM)
[282] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 11/8/2015 (Aug 12 2015 11:08PM)
[283] Xét tuyển 4 nguyện vọng như thế nào? (Aug 12 2015 11:06PM)
[284] Ðại học Ðà Nẵng cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển 2 ngày một lần (Aug 6 2015 8:30AM)
[285] Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến (Aug 5 2015 9:38PM)
[286] Thống kê số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng I vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Aug 3 2015 7:37PM)
[287] Danh mục ngành và mã ngành của Đại học Đà Nẵng xét tuyển vào các chương trình chất lượng cao, liên thông năm 2015 (Aug 1 2015 7:50AM)
[288] Mẫu đơn đăng ký xét tuyển (Jul 30 2015 10:05AM)
[289] Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với các ngành có môn thi Năng khiếu (Jul 29 2015 8:22AM)
[290] Hướng dẫn đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Jul 28 2015 10:07AM)
[291] Trường Đại học Bách khoa tuyển sinh vào chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) (Jul 25 2015 5:42PM)
[292] Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (Jul 25 2015 5:24PM)
[293] Kết quả thi Năng khiếu theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Jul 25 2015 9:08AM)
[294] Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Jul 16 2015 10:42AM)
[295] Tuyển sinh chương trình chất lượng cao trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (Jul 15 2015 2:23PM)
[296] Công văn số 2177/ĐHĐN- ĐT về việc Quy định tuyển thắng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thắng vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Jul 15 2015 2:21PM)
[297] Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển năm 2015 (Mar 31 2015 12:00AM)
[298] Thông báo tuyển sinh Đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 (Mar 20 2015 12:00AM)
[299] Tuyển sinh đào tạo chương trình Genetic Đà Nẵng – Hệ chính quy Đối với đối tượng là sinh viên Đại học Đà Nẵng (Mar 12 2015 12:00AM)
[300] Tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum (Mar 12 2015 12:00AM)
Tìm thấy: 330 mục   / 17 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]