[261] Thủ tục và hồ sơ nhập học năm 2015 (Aug 27 2015 7:59PM)
[262] Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (Aug 27 2015 9:54AM)
[263] Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 (Aug 27 2015 9:02AM)
[264] Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Aug 25 2015 5:18PM)
[265] Xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đợt 1 vào Trường Cao đẳng công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin và Phân hiệu Kon Tum (Aug 25 2015 6:26AM)
[266] Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2015 (Aug 24 2015 12:15PM)
[267] Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại các địa phương (Aug 22 2015 4:28PM)
[268] Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại các địa phương (Aug 22 2015 4:16PM)
[269] Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (Aug 22 2015 4:01PM)
[270] Thông báo tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học năm 2015 tại Đại học Đà Nẵng (Aug 22 2015 3:57PM)
[271] Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào ĐHĐN tính đến ngày 21/8/2015 (Aug 21 2015 5:56PM)
[272] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 19/8/2015 (Aug 20 2015 2:27PM)
[273] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 18/8/2015 (Aug 19 2015 6:29PM)
[274] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 17/8/2015 (Aug 18 2015 9:53PM)
[275] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 15/8/2015 (Aug 16 2015 8:51PM)
[276] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 13/8/2015 (Aug 14 2015 5:17PM)
[277] Điểm trúng tuyển tạm thời vào Đại học Đà Nẵng, theo số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đến ngày 11/8/2015 (Aug 12 2015 11:08PM)
[278] Xét tuyển 4 nguyện vọng như thế nào? (Aug 12 2015 11:06PM)
[279] Ðại học Ðà Nẵng cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển 2 ngày một lần (Aug 6 2015 8:30AM)
[280] Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến (Aug 5 2015 9:38PM)
Tìm thấy: 325 mục   / 17 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]