Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2017

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 35 cho 35 ngành, chung cho 2 định hướng thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ ứng dụng tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

+ Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/04/2017. 

+ Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 17/03/2017.

+ Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 13 và 14/05/2017; phân môn Kỹ năng nói tiếng Anh thi vào ngày 15/05/2017. 

+ Nhập học: Dự kiến tháng 6/2017.

 Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây.

 Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại đây.TIN LIÊN QUAN