Kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - khóa 41 như sau:

- Kết quả thi: xem tại đây

- Điểm trúng tuyển: xem tại đây

- Danh sách trúng tuyển: xem tại đây