Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 khóa 41:

- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/8/2020.

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đ/môn. Nộp Ban Kế hoạch - Tài chính, phòng 107, tòa nhà A, Đại học Đà Nẵng. 

- Địa điểm nộp đơn: Ban Đào tạo, phòng A010, tòa nhà A, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

Đơn đề nghị phúc khảo được tải tại đây