Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2020

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau:

1. Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2020

2. Thời gian thi: Ngày 15/11/2020 (Chủ nhật).

3. Đăng ký trực tuyến tại đây.

Nội dung chi tiết của Thông báo thi: xem tại đây.