Thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

- Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020

Thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020

- Lịch thi: ngày 11, 12/7

- Danh sách các ngành tổ chức tuyển sinh

- Danh sách thí sinh đăng ký 

Thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

- Thời gian thi tuyển: vào các ngày 11 và 12/7/2020

- Tiếp tục đăng ký trực tuyến: trước ngày 17/6/2020 

Thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2020

- Thời gian thi chính thức: 24/5/2020

- Lịch thi

- Các địa điểm thi 

Thứ sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020

- Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký dự thi: 30/5/2020.

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 27 và 28/6/2020

Thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020

- Ngày thi: ngày 24/5.

- Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký dự thi: 15/5.

Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Đại học Đà Nẵng điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra
dành cho học viên cao học – đợt 1 năm 2020 để phòng chống 
dịch bệnh Covid 19.

Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 23/4/2020

- Thời gian thi dự kiến: 23 và 24/5/2020

Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020

- Thông tin xét tuyển

- Thời gian đăng ký và xét tuyển 

Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020

Thời gian xét tuyển; dự kiến tổ chức vào tháng 05/2020

- Thời gian đăng ký: 17/4/2020

Thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020

- Thời gian thi: Dự kiến tổ chức vào các ngày 25/4/2020 và 26/4/2020

- Đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/3/2020

Thứ sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2020

- Thời gian đăng kí dự thi

- Thời gian thi

- Đăng kí trực tuyến

Thứ sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2019

- Thời gian và địa điểm của kế hoạch nhập học

Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019

Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019

- Lịch thi

- Danh sách các ngành, địa điểm tổ chức thi

- Danh sách thí sinh đăng ký dự thi.

Tìm thấy: 138 mục   / 8 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...