Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019

- Lịch thi

- Danh sách các ngành, địa điểm tổ chức thi

- Danh sách thí sinh đăng ký dự thi.

Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh ngành Lịch sử Việt Nam tại trường Đại học Cần Thơ.

Dự kiến tổ chức thi vào các ngày: 30/11/2019 - 01/12/2019 (thứ Bảy và Chủ Nhật). 

Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khối ngành Kinh tế và Sư phạm tại các đơn vị thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

Thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh các khối ngành Kinh tế tại các đơn vị phối hợp đào tạo.

Dự kiến tổ chức thi vào các ngày: 30/11/2019 - 01/12/2019 (thứ Bảy và Chủ Nhật). 

Thứ ba, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Tìm thấy: 122 mục   / 7 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...