Thứ sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021 - khóa 43

Thứ sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2021

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học

Thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN

Thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại học Đà Nẵng thông báo tạm hoãn tổ chức tuyển sinh sau đại học Khóa 43 vào ngày 08 và 09/5

Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

Xét tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 05/2021.

Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/4/2021.

Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

Thời hạn đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/4/2021

Xét tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 05/2021

Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày 08, 09/5/2021 (thứ Bảy, Chủ Nhật).

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/4/2021. 

Thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo đến các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - khóa 42 kế hoạch nhập học

Thứ sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 - khóa 42

Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 - khóa 42

Thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020

- Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2020

Thời gian thi: Ngày 15/11/2020 (Chủ nhật).

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020

- Xét tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020. 

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2020. 

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Thời hạn đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/11/2020

Xét tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 12/12/2020 và 13/12/2020.

- Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/11/2020.

Thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo đến các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - khóa 41 kế hoạch nhập học

Thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/8/2020

- Địa điểm nộp đơn

Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - khóa 41

Thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

- Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020

Tìm thấy: 155 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...