Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2021

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021

Do có sự thay đổi kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2021, ĐHĐN điều chỉnh lịch thi tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2021 đến ngày 24/10/2021 (Chủ nhật). Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:

1. Lịch thi: xem tại đây

2. Danh sách thí sinh dự thi: xem tại đây