Đại học Đà Nẵng thông báo tạm hoãn tổ chức tuyển sinh sau đại học vào ngày 08 và 09/5

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại học Đà Nẵng thông báo tạm hoãn tổ chức tuyển sinh sau đại học Khóa 43 vào ngày 08 và 09/5. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo đến từng thí sinh đã đăng ký dự thi.

Đại học Đà Nẵng sẽ thông báo ngày thi chính thức sau.